Contacteer ons
+32 (0)15 31 22 57
Werkuren
07 - 17h
email-84
Support 24/7
info@deceuster.com
De Ceuster - horti, sport en infra
SPORT
Meer informatie over SPORT? 
Neem contact op
ING. Kim Swinnen
Verantwoordelijke Sport
+32 (0)475 32 71 58
+32 (0)15 31 22 57
ksw@deceuster.com
Project aanvragen
DRAINAGE'VAK'ATURESCONTACT

Privacy

1. Inleiding

Dit is het gegevensbeschermingsbeleid van De Ceuster nv in verband met de verwerking van gegevens van personen extern aan onze organisatie (sollicitanten, klanten, prospecten en zakelijke contacten, leveranciers, bezoekers van onze website, bezoekers van onze gebouwen, bezoekers van onze sociale media pagina’s en ontvangers van onze nieuwsbrieven).

Dit beleid is enkel van toepassing op de verwerking van gegevens van natuurlijke personen, niet op deze van rechtspersonen.

Het beleid kan van tijd tot tijd aangepast worden en elke aanpassing wordt op de website deceuster.com gepubliceerd.

2. Algemene informatie van toepassing op al onze verwerkingen van persoonsgegevens

2.1 Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?
De Ceuster nv, met maatschappelijke zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver (België), Fortsesteenweg 30, ondernemingsnummer 0413.198.422, info@deceuster.com is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen hierna bepaald.

2.2 Hoe ontvangen wij uw persoonsgegevens?
Doorgaans geeft u ons zelf uw persoonsgegevens. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u eerst contact met ons opneemt via onze website.

Soms krijgen wij uw contactgegevens via de organisatie waar u werkt (uw werkgever, uw opdrachtgever etc.) of via een externe partner van ons (bv. een aanwervingsbureau).

In sommige gevallen kunnen wij uw contactgegevens ook vinden, actualiseren, aanvullen en verbeteren via publieke bronnen (o.a. internet) en sociale netwerken.

2.3 Geven wij uw persoonsgegevens door buiten de Europese Unie?

De servers van De Ceuster bevinden zich in België en uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven naar landen buiten de Economische Europese Ruimte. Bij wijze van uitzondering kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de Economische Europese Ruimte maar alleen (i) op uw verzoek of (ii) voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met u of (iii) voor zover dit noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. In de vereiste gevallen wordt een passend beschermingsniveau geboden via het gebruik van de modelbepalingen van de Europese Commissie of door een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

2.4 Welke rechten heeft u als betrokkene?

U heeft verschillende rechten:

 • U heeft steeds een recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit laat u toe na te gaan welke persoonsgegevens wij over u verwerken.
 • U heeft steeds een recht op verbetering van uw persoonsgegevens. Dit laat u toe onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die wij over u verwerken, te verbeteren of aan te vullen.
 • U heeft een recht op wissing van uw persoonsgegevens. Dit laat u toe persoonsgegevens die wij over u verwerken, definitief te wissen. Wij zijn niet altijd verplicht uw persoonsgegevens op uw verzoek te wissen – dit recht geldt enkel in de gevallen en in de mate voorzien door de wet.
 • U heeft een recht op beperking van de verwerking van persoonsgegeven die op u betrekking hebben. Dit laat u toe het gebruik van uw persoonsgegevens door ons te bevriezen, zonder deze te wissen. Wij zijn niet altijd verplicht uw persoonsgegevens op uw verzoek te beperken – dit recht geldt enkel in de gevallen en in de mate voorzien door de wet.
 • U heeft een recht tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken. Dit laat u toe u te verzetten tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet altijd verplicht uw bezwaar te honoreren - dit recht geldt enkel wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van ons gerechtvaardigd belang.
 • U heeft steeds het recht uw toestemming in te trekken wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van uw toestemming.
 • U heeft steeds het recht om u te verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
 • U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laat u toe persoonsgegevens vlot van één verwerkingsverantwoordelijke naar een andere te verplaatsen, te kopiëren of door te sturen. Dit recht kan enkel worden uitgeoefend wanneer de verwerking berust op uw toestemming of op een overeenkomst met u.

U kan uw rechten uitoefenen door ons te contacteren, zie hieronder punt 2.5.

2.5 Heeft u een vraag of klacht?
Voor alle vragen of klachten in verband met de verwerking van persoonsgegevens kan u ons steeds contacteren via info@deceuster.com.

U kan ook steeds een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid van de plaats waar u woont. Voor België is dit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be
Tel +32 2 247 48 00.
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

3. Verwerkingen die op u van toepassing kunnen zijn

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en onder de volgende modaliteiten.

3.1 U bent een sollicitant bij De Ceuster
Indien u solliciteert voor een job bij ons, verwerken wij uw persoonsgegevens als sollicitant voor:

 • Het beheer en evaluatie van uw sollicitatie in het kader van het nemen van precontractuele maatregelen;
 • Het aanhouden van een wervingsreserve op basis van de noodzaak ons gerechtvaardigd belang te behartigen. Ons gerechtvaardigd belang bestaat erin u later te contacteren voor een jobopportuniteit indien er geen vacature onmiddellijk vrij is. Wenst u niet in de wervingsreserve te worden opgenomen, dan kan u hiertegen steeds bezwaar maken.

Wij houden uw persoonsgegevens bij tot maximaal 5 jaar na uw sollicitatie.

Voor deze doeleinden kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen aan:

 • werknemers van De Ceuster, voor zover zij uw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun functie;
 • onderaannemers die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken (verwerkers).

3.2 U bent een klant van De Ceuster
Indien u (de contactpersoon bij) onze klant bent, verwerken wij uw persoonsgegevens voor:

 • Klantenbeheer (levering van de dienst, beheer klantenrelatie, facturatie, inning, etc.) op basis van de noodzaak om een overeenkomst met u uit te voeren. Zonder uw persoonsgegevens kunnen wij de overeenkomst niet uitvoeren;
 • Direct marketing op basis van de noodzaak om ons gerechtvaardigd belang te behartigen. Ons gerechtvaardigd belang bestaat erin u als klant nog beter van dienst te zijn door u op de hoogte te houden van onze activiteiten en expertise.
 • Plaatsen van foto’s van jou op onze website of sociale media op basis van jouw toestemming.

Wij houden uw persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar na beëindiging van onze overeenkomst met u. U kan uw toestemming steeds intrekken.

Indien u ons in het kader van de levering van de dienst persoonsgegevens van anderen dan uzelf toevertrouwt, gaan wij ervan uit dat u die gegevens rechtmatig verwerkt en aan ons mag meedelen.

Voor deze doeleinden kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen aan:

 • werknemers van De Ceuster, voor zover zij uw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun functie;
 • onderaannemers die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken (verwerkers).

3.3 U bent een prospect van De Ceuster

Indien u een potentiële klant bent, verwerken wij uw persoonsgegevens voor:

 • Prospectenbeheer op basis van de noodzaak om precontractuele maatregelen te nemen (indien u klant wenst te worden).
 • Direct marketing op grond van uw toestemming.

U kan uw toestemming steeds intrekken.

Wij houden uw contactgegevens bij tot maximaal 10 jaar nadat u als prospect inactief bent geworden.

Voor deze doeleinden kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen aan:

 • werknemers van De Ceuster, voor zover zij uw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun functie;
 • onderaannemers die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken (verwerkers).

3.4 U bent een leverancier of zakelijk contact van De Ceuster

Indien u producten of diensten levert aan ons of werkt bij/voor een leverancier van producten en diensten voor ons, verwerken wij uw persoonsgegevens voor leveranciersbeheer op basis van de noodzaak om een overeenkomst met de leverancier uit te voeren. Zonder uw persoonsgegevens kunnen wij de overeenkomst niet uitvoeren.

Wij houden uw persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar na de laatste levering.

Voor dit doeleinde kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen aan:

 • werknemers van De Ceuster, voor zover zij uw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun functie;
 • onderaannemers die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken (verwerkers).

3.5 U bent een bezoeker van de website van De Ceuster

Indien u onze website bezoekt, verwerken wij uw persoonsgegevens:

 • Om uw vraag of verzoek om informatie over onze producten en diensten te beantwoorden om op uw verzoek precontractuele maatregelen te nemen;
 • Voor het plaatsen en lezen van cookies. Meer informatie over ons gebruik van cookies vindt u terug in ons cookie beleid. U kan de door u gegeven toestemming(en) steeds intrekken via de cookiebanner (linksonderaan de webpagina). Weet dat het gebruik van of interactie met sociale media onderworpen is aan de eigen regels van het sociale mediakanaal. Consulteer de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van het desbetreffende sociale medianetwerk om te begrijpen hoe het netwerk met je persoonsgegevens omgaat.

Wij houden uw persoonsgegevens bij tot maximaal 1 jaar na ons laatste contact met u.

Voor deze doeleinden kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen aan:

 • werknemers van De Ceuster, voor zover zij uw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun functie;
 • onderaannemers die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken (verwerkers);
 • de derde partijen die in het cookie beleid vermeld worden, die uw persoonsgegevens ook kunnen verwerken voor een bepaald duur voor het plaatsten en lezen van cookies.

3.6 U bezoekt onze showroom

Indien u onze gebouwen bezoekt, verwerken wij uw persoonsgegevens voor:

 • Camerabewaking conform de wet van 21 maart 2007 en op basis van uw toestemming.

Wij houden uw persoonsgegevens bij tot maximaal 1 maand na uw bezoek.

Voor dit doeleinde kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen aan:

 • werknemers van De Ceuster, voor zover zij uw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun functie;
 • onderaannemers die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken (verwerkers);

3.7 U volgt De Ceuster op sociale media

Indien u ons via sociale media volgt, verwerken wij uw persoonsgegevens:

 • Om u informatie te kunnen geven over onze producten en diensten om op uw verzoek precontractuele maatregelen te nemen;
 • Voor het plaatsen en lezen van cookies. Meer informatie over ons gebruik van cookies vindt u terug in ons cookie beleid. U kan de door u gegeven toestemming(en) steeds intrekken via de cookiebanner (linksonderaan de webpagina). Weet dat het gebruik van of interactie met sociale media onderworpen is aan de eigen regels van het sociale mediakanaal. Consulteer de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van het desbetreffende sociale medianetwerk om te begrijpen hoe het netwerk met je persoonsgegevens omgaat.

Voor dit doeleinde kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen aan:

 • werknemers van De Ceuster, voor zover zij uw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun functie;
 • onderaannemers die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken (verwerkers);
 • de derde partijen die in het cookie beleid vermeld worden.

Wij houden uw persoonsgegevens bij tot maximaal 1 jaar na onze laatste contact met u.

3.8 U bent ingeschreven op de nieuwsbrieven van De Ceuster

Indien u ingeschreven bent op onze nieuwsbrieven, verwerken wij uw persoonsgegevens:

 • Voor direct marketing doeleinden, met uw toestemming. U kan uw toestemming steeds intrekken.

Voor dit doeleinde kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen aan:

 • werknemers van De Ceuster, voor zover zij uw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun functie;
 • onderaannemers die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken (verwerkers).

Wij houden uw persoonsgegevens bij tot maximaal 1 jaar nadat u zich heeft uitgeschreven op de nieuwsbrief.

3.9 In elk geval

In elke geval kunnen wij uw persoonsgegevens ook verwerken voor:

 • Fusies en overnames, op basis van de noodzaak om ons gerechtvaardigd belang te behartigen. Ons gerechtvaardigd belang bestaat erin i) de juridische entiteiten die een dergelijke operatie overwegen, in staat te stellen kennis te nemen van elkaars persoonsgegevens en ii) de fusie of overname daadwerkelijk te laten plaatsvinden. Wij houden uw persoonsgegevens bij tot maximaal 3 jaar.
 • Beheer van eigen geschillen op basis van de wet van 30 juli 2018 (art. 10, §1, 1°) en de noodzaak om ons gerechtvaardigd belang te behartigen. Ons gerechtvaardigd belang bestaat erin onze rechten te kunnen vrijwaren in het kader van geschillen. Wij houden uw persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar na beëindiging van het geschil.

Voor deze doeleinden kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen aan:

 • werknemers van De Ceuster, voor zover zij uw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun functie;
 • onderaannemers die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken (verwerkers);
 • rechtbanken, advocaten, deurwaarders, notarissen, gerechtelijk deskundigen en andere gerechtelijke actoren zover nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • gerechtelijke-, politionele of administratieve autoriteiten, wanneer de wet ons dat oplegt of zover nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
Copyright © 2022 De Ceuster nv All rights reserved