Algemeen

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend in het kader van de bepalingen van de Belgische privacywet ter bescherming van persoonsgegevens (met name de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens).

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend volgens de bepalingen van de General Data Protection Regulation (GDPR) (met name de Europese verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens) en de Belgische privacywet ter bescherming van persoonsgegevens (met name de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens).

In het volgende informeren wij u over de aard, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens. U hebt op elk moment toegang tot deze informatie op onze website.

Verwerkingsdoeleinden

Indien er tussen u en ons een contractuele relatie tot stand gebracht, inhoudelijk vormgegeven of gewijzigd moet worden, verzamelen en gebruiken we uw persoonlijke gegevens voor zover nodig voor deze doeleinden.

Op bevel van de bevoegde autoriteiten mogen we in sommige gevallen informatie over deze gegevens (bestandsdata) verstrekken, voor zover dit ten behoeve van de rechtshandhaving, de veiligheid, de wettelijke taken van de autoriteiten voor constitutionele gegevensbescherming of de militaire inlichtingendienst of voor de handhaving van de intellectuele eigendomsrechten noodzakelijk is.

Persoonsgegevens

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens, voor zover dit nodig is om het gebruik van ons internetaanbod mogelijk te maken of om af te rekenen (gebruiksgegevens). Dit betreft met name kenmerken voor uw identificatie en informatie over het begin en einde en de omvang van het gebruik van ons aanbod.

Ten behoeve van reclame, marktonderzoek en de afstemming van onze website op de behoeften kunnen we bij het gebruik van pseudoniemen gebruiksprofielen aanmaken. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen dit gebruik van uw gegevens. De gebruiksprofielen mogen wij niet met gegevens over de drager van het pseudoniem koppelen.

Op bevel van de bevoegde autoriteiten mogen wij in sommige gevallen informatie over deze gegevens (bestandsdata) verstrekken, voor zover dit ten behoeve van de rechtshandhaving, de veiligheid, de wettelijke taken van de autoriteiten voor constitutionele gegevensbescherming of de militaire inlichtingendienst of voor de handhaving van de intellectuele eigendomsrechten noodzakelijk is.

Recht op informatie

Als gebruiker van onze website hebt u het recht om informatie op te vragen over de gegevens die over u of uw pseudoniem zijn opgeslagen. Op uw verzoek kan de informatie ook elektronisch worden verstrekt, of verwijderd worden.

Gegevensoverdracht

Uw internetbrowser verzendt om technische redenen automatisch gegevens naar onze webserver wanneer u onze website bezoekt. Dit zijn onder andere datum en tijdstip van toegang, URL van de verwijzende website, opgehaald bestand, hoeveelheid verzonden gegevens, browsertype en -versie, besturingssysteem en uw IP-adres. Deze gegevens worden gescheiden opgeslagen van andere gegevens die u invoert tijdens het gebruik van ons websiteaanbod. Het is niet mogelijk voor ons om deze gegevens aan een specifieke persoon toe te wijzen. Deze gegevens worden geëvalueerd voor statistische doeleinden en vervolgens verwijderd.

Cookies

Om de functiemogelijkheden van onze website uit te breiden en het gebruik voor u gemakkelijker te maken, gebruiken wij zogenaamde « cookies ». Met behulp van deze « cookies » kunnen er bij het oproepen van onze website gegevens op uw computer opgeslagen worden. U hebt de mogelijkheid om de opslag van cookies op uw computer te voorkomen door de juiste parameters in uw browser in te stellen. Dit kan echter de functiemogelijkheden van ons websiteaanbod beperken.

Wij gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Dit identificeert de gebruikte browser en is herkenbaar aan onze webserver. Voor zover dit gebruik van cookies resulteert in de verwerking van persoonsgegevens, is de wettelijke basis hiervoor Art. 6 alinea 1 zin 1 letter f GDPR. Deze manier van verwerken dient onze legitieme interesse om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

De meeste cookies die we gebruiken staan bekend als « sessiecookies ». Ze worden verwijderd na het einde van uw bezoek. Andere cookies (« permanente cookies ») worden automatisch na een bepaalde periode verwijderd, wat kan variëren afhankelijk van de cookie. U kunt op elk moment cookies verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser. U kunt in principe bezwaar maken tegen het gebruik van cookies via uw browserinstellingen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (« Google »). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde « cookies », tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren verkort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort weergegeven.

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere aan het gebruik van de website en internet gerelateerde diensten aan de website-exploitant te verlenen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt de opslag van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; houd er echter rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u de registratie van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) naar Google toe en de verwerking van deze gegevens voorkomen door de onder de link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren.

Facebook

We gebruiken Facebook pixels van Facebook Inc. (« Facebook ») op onze website. Hiermee kan het gedrag van gebruikers worden gevolgd nadat ze zijn omgeleid naar deze website door op een Facebook-advertentie te klikken. Dit stelt ons in staat om de effectiviteit van Facebook-advertenties te meten voor statistische en marktonderzoek doeleinden. De op deze manier verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons, d.w.z. we zien de persoonlijke gegevens van individuele gebruikers niet. Deze gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook, daarom informeren we u op basis van onze kennis van de situatie. Facebook kan deze informatie koppelen aan uw Facebook-account en deze ook voor zijn eigen promotionele doeleinden gebruiken, in overeenstemming met het beleid voor gegevensgebruik van Facebook. U kunt Facebook en haar partners toestaan ​​advertenties op Facebook en op Facebook te plaatsen. Voor deze doeleinden kan ook een cookie op uw computer worden opgeslagen.

De wettelijke basis voor het gebruik van deze service is Art. 6 alinea 1 zin 1 letter f GDPR. U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen van uw gegevens via een Facebook-pixel of het gebruik van uw gegevens voor het weergeven van Facebook-advertenties door dit in te stellen op uw Facebook- account.

Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en garandeert daarmee de naleving van de Europese wetgeving inzake.

Copyright © 2022 De Ceuster nv - All rights reserved