Spitten (spitten met rol, diepspitten…)

Voor het creëren van een ideaal plant- of zaaibed zijn verschillende spitwerken mogelijk. Dit zal de structuur van de grond verbeteren waardoor de planten makkelijker inwortelen en beter weggroeien. Het spitten kan ook gebruikt worden voor het inwerken van meststoffen in de bodem.

In samenspraak met onze klanten hebben we tal van type spitmachines ontwikkeld, met ook vaak gecombineerde werkgangen.

  • Zo is de spitmachine 4-in-1 ontwikkeld waarbij 4 werkgangen worden gecombineerd. nl. spitten, verkruimelen, aandrukrol + plantputjes. Deze machine wordt hoofdzakelijk ingezet voor de aanplant van bladgewassen onder glas.
  • Ook dieper spitten dan de bouwvoor is mogelijk, nl. diepspitmachines kunnen meer dan 60 cm diep de grond bewerken. Zulke diepspitmachines zijn zeer nuttige om op terreinen waar jarenlang dezelfde teelt gestaan heeft verdichte lagen te breken en de grond perfect voor te bereiden voor een nieuwe aanplanting in bijvoorbeeld boomkwekerij of groenteteelt.