Plaatsen grondverwarmingsdarm onder een containerveld

Het kan zeer nuttig zijn om de grond van containervelden op te warmen en zo de teeltcyclus in te korten.

De grondtemperatuur kan geregeld worden door een netwerk van leidingen te voorzien, waarbij de diepte en de afstand tussen de leidingen afhankelijk is van de noodzaak van de teelt. De temperatuur kan vervolgens gestuurd worden door warm water met een bepaalde temperatuur en debiet door de leidingen te pompen.