Noppendrain

Stilstaand water op een containerveld werkt wortelziekten sterk in de hand. Zeker voor gevoelige soorten (bv. Mevrouw André Huengens, Azalea) is een snelle waterafvoer daarom cruciaal. Net als een lavacontainerveld, zorgt een noppendrainveld ook voor een verticale afwatering van het overtollige water.

Vooraf wordt het terrein in een bepaalde helling genivelleerd. Hierop komen achtereenvolgens noppendrain en anti-worteldoek.

Daar zowel een containerveld op basis van de noppendrain als een lavacontainerveld voor een verticale afwatering zorgen, is het toch belangrijk om op enkele verschillen te wijzen.

Verschilpunten lavacontainerveld en noppendrain:

  • een lavacontainerveld is altijd berijdbaar. Een noppendrain daarentegen is dit enkel op een stabiele ondergrond.
  • Voor de aanleg van een lavaveld wordt heel wat materiaal gebruikt (laag is ong. 10 cm dik), wat de aanleg duurder maakt dan het plaatsen van een noppendrain.
  • De waterbuffer van een lavaveld is merkelijk groter. In zeer natte omstandigheden is het risico op aanzienlijke waterschade groter bij een noppendrain.
  • De lava heeft bovendien een filterend effect op het overtollige water dat passeert. Bij de noppendrain is dit niet het geval en ontbreekt dit effect.
  • De constructie van een lavacontainerveld is minder stabiel dan die van een noppendrain. Bovendien moet er rekening mee worden gehouden dat de noppendrain sterk uitzet en krimpt.