Lavacontainerveld

Wanneer de teelt vraagt om een homogene vochtverdeling, een betere beworteling en een stabielere ondergrond, dan is een lavacontainerveld een ideale oplossing. Een lavacontainerveld is een systeem dat eerst en vooral een verticale afwatering garandeert. Hierdoor kunnen bepaalde vochtgevoelige planten, die op een klassiek containerveld moeilijker te kweken zijn toch geteeld worden op een lavacontainerveld.

Dit containerveld bestaat uit een plastiekfolie met beschermdoek en een draineerdarm om de nodige waterafvoer te verzekeren. Bovenop wordt een laag van tien centimeter lava aangebracht. Om vervuiling van de lava te voorkomen wordt er een anti-worteldoek geplaatst.

Pluspunten lavacontainerveld:

  • Homogene vochtverdeling: alle planten beschikken dankzij de verticale afvoer van water over dezelfde vochttoestand
  • Het bufferend vermogen van een lavacontainerveld is ook enorm groot. Dit bewijst zijn nut in geval van grote hoeveelheden neerslag in een korte periode. Op een klassiek containerveld kan het zijn dat een deel van de planten in extreem natte omstandigheden onder water komt te staan. Bij een lavacontainerveld is dit niet het geval en blijft de afwatering uitstekend ook bij overvloedige regenval.
  • Gezien de structuur en opbouw van het veld is de beworteling van de planten beter.
  • Een lavacontainerveld kan bereden worden met machines. De mogelijkheid tot het inzetten van een tractor of heftruck doet de kosten voor het afvoeren en plaatsen van planten dalen t.o.v. een klassiek containerveld.
  • Door de structuur en de opbouw van het lavacontainerveld is het mogelijk vele werkgangen te mechaniseren (o.a. ideaal systeem voor eb-en vloed).