Grondontsmetting met Terrasan (vroeger Monam) of Tamifume

Terrasan, het vroegere Monam en Tamifume zijn veel gebruikte ontsmettingsmiddelen met een fungicide/nematicide werking dat zowel binnen als buiten kan worden toegepast. Terrasan en Tamifume worden vaak gebruikt in de groente- en fruitteelt en in de boomkwekerij (aardbeien, prei en sla…).

Om mogelijke hinder voor de toepasser en omwonenden te vermijden, wordt het product bij voorkeur toegepast door bodeminjectie, waarna de grond wordt afgedekt met een folie of toegerold. Ook inspitten (voor een goede verdeling) is mogelijk wanneer men rekening houdt met de omstandigheden. Nog meer dan bij de andere ontsmettingsmiddelen is een goede voorbereiding (bodemvochtigheid, grondbewerking, temperatuur) van groot belang.

Op het erkenningscomité van eind februari is beslist om opnieuw een 120 dagen regeling te geven voor injectie voor metam producten (Terrasan en Tamifume) in overdekte teelten (serres, plastiek kappen…). De startdatum van de 120 dagen regeling is nog niet gekend maar zal heel waarschijnlijk dezelfde zijn als in 2017, nl. 20 mei.

Wilt u meer info rond grondontsmetting vraag dan onze brochure ‘richtlijnen voor de tuinder bij de grondontsmetting’ aan via ons contactformulier of uw De Ceuster-adviseur.