Geïntegreerde aanpak voor ontsmetten

De Ceuster N.V. doet ook meer dan ontsmetten alleen en helpt u bij het bereiken van een geïntegreerde totaaloplossing die het meest geschikt is voor uw situatie door:

1. correcte diagnose
Gebaseerd op ervaring, kennis en eventueel op basis van een chemische of biologische analyse, uitgevoerd door Scientia Terrae vzw wordt een correcte diagnose van het probleem gesteld (zie ook onderaan 'andere services': DNA-Multiscan: snel en accurate ziektediagnose).

2. voorstel oplossing
Afhankelijk van de bedrijfssituatie, de teelt, de infectiedruk, de grondtoestand… wordt bepaald welk ontsmettingsproduct aangewezen is.

3. noodzakelijke documenten
Alle wettelijk noodzakelijke documenten om toe te voegen aan uw lastenboeken (b.v. EURAP-GAP, Flandria…) worden ingevuld en bezorgd.

4. advies voor de grondbehandeling
Een goede voorbereiding is doorslaggevend voor het succes van een grondontsmetting. Grondvochtigheid, bodemtemperatuur, grondbewerking… zijn voor het welslagen van een ontsmetting van cruciaal belang. Ook hiervoor kan u rekenen op het advies van De Ceuster N.V.

5. correcte uitvoering
De behandeling zelf wordt uitgevoerd door vakbekwame medewerkers met professioneel materiaal dat in eigen beheer wordt ontwikkeld en onderhouden.

6. advies na grondbehandeling
Er wordt aangegeven hoelang de grond met folie afgedekt (of toegerold) dient te blijven en hoelang er ontlucht moet worden, alvorens een nieuwe teelt te starten.