DNAmultiscan® een snelle en accurate ziektediagnose

Belangrijk voor een geslaagde grondontsmetting is een juiste inschatting van het probleem d.w.z. een accurate diagnose van de ziekteverwekker en een goede inschatting van de infectiedruk.

Klassieke analyses naar ziekteverwekkers worden uitgevoerd via diverse technieken zoals microscopisch onderzoek door specialisten. Op die wijze kunnen schimmels, aaltjes, bacteriën en andere organismen herkend worden. Daarnaast worden moderne, op DNA gebaseerde technieken gebruikt voor een snellere en meer specifieke diagnose.

Wereldprimeur inzake ziektediagnose

Een belangrijke vernieuwing, die door Scientia Terrae vzw ontwikkeld werd in opdracht van De Ceuster N.V., is de DNAmultiscan®. Hiermee kunnen een groot aantal belangrijke ziekteverwekkers gelijktijdig in één enkel onderzoek gedetermineerd worden. Zowel de juiste identiteit als de aanwezige hoeveelheid worden in dit onderzoek bepaald.

Omdat dit systeem gebaseerd is op unieke codes uit het DNA van de ziekteverwekkers, is deze methode erg accuraat en ook zeer gevoelig. Ze levert een belangrijke bijdrage tot het bepalen van het ziekteprobleem in planten, grond- en waterstalen, en is dat ook een welkome hulp bij de keuze van het grondontsmettingsmiddel.

Meer info: www.dnamultiscan.com