Oprollen van gebonden loof

In de tomatenteelt kan er voor gekozen worden om het loof te verwijderen door het te binden. Met een De Ceuster-binder machine wordt het loof dan tot één lange worst aan elkaar gebonden. Nadat het loof gebonden is, kan men het b.v. laten uitdraaien tot een bol.

Een groot voordeel van dit systeem is dat er in tegenstelling tot het klassieke versnipperen geen doeken noodzakelijk zijn. Het risico op het binnenbrengen van ziekten is hierdoor kleiner. Het afgevoerde loofvolume is wel relatief groot. Door het gebonden loof te versnipperen kan het afgevoerde loofvolume wel drastisch verminderd worden (zie versnipperen van gebonden loof).