Gewas uitruimen

Op het einde van het teeltseizoen dient het oude gewas uit de serre verwijderd te worden. In de moderne bedrijfsvoering wordt hiervoor meestal weinig tijd voorzien. Bovendien is dit een zeer lastig, tijdrovend en arbeidsintensief werk.

Al heel wat jaren voert De Ceuster N.V. dit zware werk uit in een minimum van tijd met behulp van speciaal daartoe ontwikkelde machines. Uw voordeel: kleiner afvalvolume, minder kosten, minder labeur en een enorme tijdswinst.

De teeltwissel wordt vaak gecombineerd met de reiniging van de serreconstructie, zowel binnen als buiten. Zie hiervoor bij glasbehandeling.