Klassiek containerveld

Op een door de Ceuster N.V. aangelegd ‘klassiek’ containerveld wordt het overtollige water horizontaal afgevoerd. In tegenstelling tot een noppendrain en een lavacontainerveld waar het water verticaal afgevoerd wordt.

Bij de start van de aanleg wordt de grond in helling genivelleerd zodat er geen gevaar bestaat dat het water niet kan wegvloeien. Vervolgens wordt de grond afgedekt met folie. Hierdoor heeft het vocht geen invloed op de structuur van de ondergrond. Het overtollige water wordt afgeleid naar goten of via een drainagedarm afgevoerd. Over de folie wordt nadien een gronddoek geplaatst. Dit vormt een ideale vloer voor een succesvolle teelt.