Container- en trayvelden

Net zoals in de grondprofilering voor de substraatteelt, is De Ceuster N.V. in de containerteelt steeds een pionier geweest in het ontwikkelen van steeds betere teeltvloeren voor de boomkwekerij, de sierteelt, de aarbeienteelt…

Dit is ook nodig, omdat teelttechnieken razendsnel evolueren en soms moeten gewijzigd worden omwille van economische overwegingen (sneller en efficiënter werken op een containerveld dan in de grond) en invloeden van buitenaf (wetgeving wateropvang, klanten willen propere potten…).

Een container- of trayveld aangelegd door De Ceuster N.V. onderscheidt zich niet alleen in denkwerk vooraf, maar ook in maatwerk, kwaliteit en innovatie. Daarom worden onze vakmensen en hun machines in vele Europese landen (Frankrijk, Nederland, Duitsland, Denemarken…) gevraagd voor projecten waar precisie-(denk)werk nodig blijft.

Of het nu gaat om de traditionele gesloten containervelden met afvoergoten en - wegen, of om nieuwere systemen zoals lavacontainervelden, noppendrain… kiezen voor De Ceuster N.V. is steeds kiezen voor kwaliteit, betrouwbaarheid en zekerheid voor uw specifieke situatie.

Voordelen van containervelden en trayvelden

  • minder weersafhankelijk
  • minder risico’s
  • meer planten op een kleinere oppervlakte
  • betere werkverdeling (minder pieken)
  • betere opvang van loonkosten door automatisatie