Bomen en palen planten op GPS

Het aanbod dat we in de markt willen zetten rond de aanplant van bomen is er op gericht om de teler maximaal te ondersteunen bij de (her)aanleg van zijn boomgaard middels een economisch interessant aanbod van hoge kwaliteit. De aanplant van een boomgaard is een zeer belangrijke activiteit met het oog op maximaal rendement over verschillende jaren voor de teler.

Eisen die gesteld worden aan een boomgaard zijn:

  • Optimale benutting van de beschikbare grond
  • Optimale plaatsing van bomen en steunpalen met het oog op het rendement van de teelt en de daarbij horende bewerkingen

De huidige stand van de techniek inzake GPS sturing en mechanisatie biedt een kans voor De Ceuster om een geïntegreerde oplossing voor te stellen die bestaat uit een aantal geïntegreerde stappen.

1. GPS opmeting

Meten is weten, daarom voorzien we een professionele voorbereiding door middels een hoogwaardige GPS oplossing het terrein op te meten met centimeternauwkeurigheid. De output van deze meting bestaat uit punten en/of lijnen die geo-gerefereerd zijn. Indien gewenst kunnen naast het terrein ook belangrijke voorzieningen worden mee opgemeten zoals de toegangsweg, hindernissen, het beregeningssysteem, etc.

2. Ontwerpen van een plantkaart

De meetdata van de GPS wordt ingelezen in een CAD/GIS softwarepakket. Hierdoor ontstaat een beeld van het terrein dat desgewenst kan gepresenteerd worden op een overlay vanuit open data systemen (Google Earth, OpenStreetmap, kadasterplannen,…) Vanuit deze tekening dient vervolgens de plantkaart te worden gegenereerd. Deze kaart geeft overzichtelijk weer waar de bomen en palen geplant zullen worden. Indien de teler akkoord is met dit ontwerp kan de werkvoorbereiding starten. Dit omvat zowel de eventuele bijkomende werkzaamheden op het veld (verwijderen van bestaande gewassen, bomen, wortels, palen, hindernissen,..), nivelleren, bodemverbetering, plantkaar leggen, bestellen van palen en benodigdheden, bestellen van plantgoed.

3. Conversie naar machinesturing

De plantkaart dient omgezet te worden naar bestanden voor de machinesturing. De machine is een Fendt 211 tractor die werd uitgerust met een Raven GPS sturing. Deze sturing wordt binnen De Ceuster ook reeds gebruikt op andere tractoren voor onder meer het aanleggen van aardbeiruggen.

4. Bomen en palen planten

De eigenlijke bewerking vindt plaats met een bomenplantmachine die nog ontwikkeld wordt op dit moment. De machine is gebaseerd op een bestaand platform van de firma Damcon, maar daarenboven uitgerust met een automatische boorunit die de plantplaats van de bomen markeert en daarnaast de gaten (voor)boort waarin de palen kunnen worden geplaatst. Het gaat hier zowel om de eindpalen (schuin geplaatst) als de steunpalen (verticaal geplaatst)

5. Natrillen van de palen

Het is waarschijnlijk dat een aantal telers wenst dat de palen niet alleen mooi recht en uitgelijnd staan, maar dat de palen daarenboven ook vast staan, zodat meteen de spandraden kunnen worden vastgemaakt. Hiertoe is de mogelijkheid voorzien om de palen na te trillen doormiddel van een hydraulische hamer gemonteerd op een minigraver.

 

Nieuwigheden