Plastiek ruimen van aardbeienruggen

Het ruimen van plastiekfolie op het einde van de aardbeienteelt is een heel lastig en arbeidsintensief werk. Om de aardbeientelers hier bij te helpen is er door De Ceuster N.V. i.s.m. het Proefstation Fruitteelt van Tongeren een machine ontwikkeld die in één handeling snel en efficiënt:

  • de grond onder de folie losmaakt
  • de folie en de druppeldarm oprolt

De pakken opgerolde folie worden op de hoeken van het perceel achtergelaten, zodat ze nadien makkelijk verzameld en afgevoerd kunnen worden.