Aanleg van 'uitgeholde ruggen'

Het is een feit, dat substraatteelt tegenover teelt in volle grond belangrijke voordelen biedt. Op substraat valt de teelt beter te sturen en ook de ziektedruk is gemakkelijker onder controle te houden. Hierdoor zijn al heel wat telers overgeschakeld op stellingteelt. Dergelijke stellingteelt vraagt wel een fikse investering. 

Vermits dergelijke investering niet voor iedereen mogelijk is, bestaat er een tussenoplossing nl. de 'uitgeholde ruggen' op de grond. Dit zijn verhoogde ruggen (ca 40cm hoogte), waarin een uitholling wordt voorzien. In deze uitholling kan een substraat worden geplaatst, waarin de aardbeien worden geteeld. De Ceuster heeft ook hiervoor een machine ontwikkeld om deze ruggen aan te leggen.  Wenst u meer info, aarzel niet ons te contacteren.