Plannen en ontwerpen

Bent u een club, een studiebureau of een overheidsorganisatie di e een sportcomplex wil bouwen of wijzigen, dan kan u bij ons terecht voor specifieke expertise op het gebied van de sportvelden. Een sportveld is immers meer dan een lap gras of en strook kunststof met bestrating errond.

Binnen het kader van uw project realiseren wij voor u een ontwikkelplan per speelveld vanuit de overkoepelende behoefte van de clubs. Dit doen we volgens een handig en resultaatgerichte methode:

Intake

we investeren tijd en aandacht om uw vraagstuk te begrijpen en de eisen en wensen ten aanzien van het ontwerp duidelijk te krijgen en we maken goede afspraken omtrent de aanpak waar we samen achter kunnen staan.

Analyse

we brengen de huidige toestand van uw terreinen in kaart en kijken daarbij naar de velden, hun opbouw, technische installaties zoals beregening en drainage, maar ook naar uw machinepark voor onderhoud en naar uw mensen en werkwijzen. Daarnaast brengen we de gewenste toestand in kaart op basis van verwachtte gebruiksbehoeften. Met hoeveel ploegen speelt u op welke terreinen en hoe ontwikkelt dit zich in de toekomst en wat zijn de investerings- en operationele budgets waarbinnen de realisatie, de instandhouding en het onderhoud dient te gebeuren?

Ontwerp

we ontwikkelen één of meerdere scenario’s waarbij de ontwikkeling van uw infrastructuur, eventueel gefaseerd wordt uiteengezet en waarbij we rekening houden met de randvoorwaarden. Hierbij kiezen we voor u vanuit onze basisconcepten steeds de oplossing die best bij u past en maken we duidelijk welke afwegingen daarbij dienen te worden gemaakt.

Overdracht

Na de ontwerpfase dragen we het dossier aan u over, zodat met uw interne en externe stakeholders op en positieve manier en goed geïnformeerde wijze de ontwerpen kan bespreken. Uiteraard kunnen wij u daarin ook ondersteunen. Binnen deze aanpak kunnen de volgende thema’s aan bod komen:

  • Bepalen van ontwerpcriteria voor sportcomplexen in functie van het gewenste gebruik
  • Keuze natuurgras/kunstgras/hybride
  • Business case
  • Inventarisatie van de huidige en toekomstige eisen aangaande veldkwaliteit volgens duidelijke standaarden
  • Verschilanalyse tussen huidige en gewenste situatie
  • Opstellen van een masterplan en roadmap
  • Voorbereiding van het bouwdossier aangaande velden en veldgerelateerde installaties
  • Begroting van investerings- en exploitatiekosten

Nieuwigheden