Dagelijks en structureel onderhoud

Een goed sportveld is een sportveld dat onderhouden wordt volgens de regels van de kunst. Elk type veld vereist een eigen onderhoudsschema en opvolging daarvan. De Ceuster stelt onderhoudschema’s op, ondersteunt uw medewerkers bij de uitvoering er van, adviseert in geval van uitzonderlijke en onvoorzien omstandigheden, of neemt het onderhoud uit handen via het eigen team van vaste “groundsmen”.

Tenslotte kan u er ook voor kiezen om het onderhoud geheel of gedeeltelijk uit te besteden. Hetzij tijdelijk (bij afwezigheid van uw groundsman), hetzij permanent via onze all-in formule voor sportveldbeheer. Zo hoeft u zich nooit nog zorgen te maken over de kwaliteit van uw velden, temeer omdat ook de opvolging van de veld kwaliteit via transparante en gestandaardiseerde instrumenten plaatsvindt.

Het dagelijks onderhoud van een hybride of natuurgras sportveld houdt onder meer in:

  • Regelmatig en vakkundig maaien
  • Bemesten en preventieve bestrijding van ziekten en plagen
  • Bedienen van de installaties zoals beregening of veldverwarming
  • De toplaag luchtig en doorlaatbaar houden via prikken, bezanden en andere technieken
  • Het regelmatig verticuteren en verwijderen van dood materiaal
  • Belijnen, speelklaar maken
  • Herstellen van speelschade

Voor kunstgras sportvelden is het zaak om deze regelmatig te behandelen tegen algen (bij volkunststof hockeyvelden), regelmatig te borstelen (kunstgras met infill), het vuil te verwijderen en het veld te beregenen.