Openbaar groen

Een 15-tal jaar geleden heeft De Ceuster samen met haar zusterbedrijf DCM OXYJET boombehandeling ontwikkeld. Bomen zijn dan ook steeds meer de nadrukkelijker de groene monumenten van de openbare ruimten. Ook in parken en private tuinen staan er pareltjes van bomen. Heel vaak beschikken deze bomen echter over een te beperkte en slecht doorwortelbare ruimte en groeien zij in suboptimale omstandigheden ten gevolge van bodemverdichting, zoutstress, te hoge pH, beperkt microbiologisch leven door zuurstofgebrek, slechte waterhuishouding… De gevolgen laten niet lang op zich wachten: plasvorming, slechte opname van voedingselementen, vervroegde bladval in de zomer, vergeelde bladkleur, kale plekken in de kruin… De bomen leven nog wel, maar worden jaar na jaar zwakker en gevoeliger voor ziekten.

De oorzaken van al deze problemen zitten vaak diep onder de grond. Om al deze redenen is de oxyjet ontwikkeld. Dit systeem laat toe om de problemen bij de basis aan te pakken, zodat verzwakte bomen zich opnieuw in optimale omstandigheden kunnen ontwikkelen

Niet alleen voor behandeling van bomen maar ook om ondoordringbare lagen te verhelpen in bv. sportvelden en gazons heeft de oxyjet reeds vele malen zijn meerwaarde bewezen.

Nieuwigheden