Geen pesticiden meer op de sportterreinen

Het pesticidendecreet verbiedt gemeenten om in 2015 nog pesticiden te gebruiken op openbaar terrein, waaronder ook voetbalterreinen en andere sportterreinen. Het is niet langer mogelijk om alle onderhoud en verantwoordelijkheid op dat vlak naar de beherende club te verschuiven, want ook zij moeten (bij wet bepaald) mee in dit verhaal. Lees er meer over op de website van VMM: www.zonderisgezonder.be