Beslissingscriteria voor het onderhoud van kunstgrasvelden

Welk zijn de beslissingscriteria voor het onderhoud van een kunstgrasveld?

1. Heeft een kunstgrasveld onderhoud nodig?

Ja, zowel dagelijks (wekelijks) als gespecialiseerd (1 tot 2x per jaar) onderhoud zijn nodig.

2. Kan de eigenaar het onderhoud zelf uitvoeren?

 • Het dagelijks onderhoud kan de eigenaar zelf uitvoeren, indien hij hiervoor personeel en materiaal ter beschikking heeft.
 • Voor het gespecialiseerd onderhoud, kan de eigenaar beroep doen op de aannemer.

3. Wat moet de eigenaar zelf uitvoeren qua dagelijks onderhoud?

 • Het vuil van het veld houden is een belangrijk punt. Verwijder daarom bladeren en naalden van bomen. Trek onkruiden en wortels uit. Spuit met geschikte producten tegen algen en mos.
 • Op kwetsbare punten zoals de penaltystippen en de hoekschoppunten bij voetbal moet de infill regelmatig teruggeborsteld en indien nodig met nieuw infill-materiaal aangevuld worden.
 • Indien mogelijk, één keer in de twee weken de infill borstelen met aangepaste machine.

4. Welk materiaal is nodig voor het dagelijks onderhoud?

 • Bladblazer voor het verwijderen van bladeren en naalden.
 • Een tractor van minimaal 20 pK met gazonbanden, een triangelborstel en rubberen sleepmat voor het borstelen van de infill.
 • Zakken infill voor het aanvullen, indien nodig.

5. Welke bewerkingen worden er uitgevoerd tijdens het gespecialiseerd onderhoud?

 • Controle van het veld.
 • Losmaken en reiniging van de infill in de toplaag zodat de mat ontdaan wordt van het kleine vuil en het stof dat tussen de infill en de mat terecht gekomen is.
 • Uitvoeren van kleine reparaties aan het kunstgrasveld alsook aan bijvoorbeeld het hekwerk.
 • Sproeien tegen algen en mos aan de buitenkanten van het veld.
 • Opstellen van een rapport van uitgevoerde werken en bijzonderheden zodat de klant de evolutie van zijn veld kan opvolgen.

6. Met welke frequentie wordt het gespecialiseerd onderhoud uitgevoerd?

Het gespecialiseerd onderhoud vindt bij voorkeur twee keer per jaar plaats. In gezamenlijk overleg en na een plaatsbezoek en controle van het veld, kan dit teruggebracht worden tot één keer per jaar.

7. Is het onderhoud gekoppeld aan de garantie?

Ja, de garantie op het kunstgrasveld geldt enkel indien het gespecialiseerd onderhoud door de aannemer uitgevoerd wordt.

8. Is er een onderhoudsschema nodig?

Ja, dit is nodig en wordt door de aannemer ter beschikking gesteld. Van de eigenaar wordt verwacht dit correct bij te houden.

9. Wordt er een opleiding voorzien?

Ja, de aannemer voorziet een opleiding voor het personeel dat het dagelijks onderhoud zal uitvoeren.

10. Zijn er bijkomende aandachtspunten?

 • Besteed extra aandacht aan de penaltystippen en hoekschoppunten (zie ook 3).
 • Verwijder bladeren en naalden snel van het veld. Deze worden anders in het veld gelopen en kunnen op lange termijn problemen veroorzaken met de waterdoorlaatbaarheid.
 • Rookverbod, geen kauwgom…
 • Toegankelijkheid voor onbevoegden, dieren…