Beslissingscriteria voor de aanleg van natuurgrasvelden

Welk zijn de beslissingscriteria voor het aanleggen van een natuurgrasveld?

1. Wat is de historiek van de locatie?

Een goede kennis van de voorgeschiedenis van het terrein is essentieel voor de opstart van het aanlegproject. Het vroeger gebruik, risico op historische vervuiling, problemen met wateroverlast… al deze factoren dienen vooraf geïnventariseerd en onderzocht te worden in overleg met de aannemer.

2. Wat is het toekomstig gebruik van het nieuwe natuurgrasveld?

 • Training / Stadion?
 • Recreatief / Topsport?
 • Voorzien aantal speeluren?
 • Welke sport? Meerdere sporten?
 • Meerdere sportclubs?

3. Welke eisen worden gesteld aan de kwaliteit van het nieuwe natuurgrasveld?

De kwaliteitseisen zijn bepalend voor het kiezen van de juiste opties met betrekking tot: opbouw ondergrond, type drainage, al dan niet automatisch beregening, optie veldverwarming, keuze graszaadtype… Ook voor het opmaken van het bemestings- en onderhoudsschema en het maairegime is dit cruciaal.

4. Is kunstmatig beregenen een noodzakelijke optie?

Voor een optimale groei van de grasmat, ook tijdens de zomermaanden, kan kunstmatig beregenen noodzakelijk blijken. Dit kan gebeuren met een mobiele installatie die telkens opnieuw verplaatst dient te worden (werkuren!). Een alternatief is het voorzien van een (half-)automatische beregening bij de aanleg (éénmalige investeringskost).

5. Is veldverwarming een noodzakelijke optie?

Afhankelijk van het gebruik kan het altijd bespeelbaar zijn van het natuurgrasveld noodzakelijk blijken, ook gedurende streng winterweer (vorst, sneeuw). Het plaatsen van een veldverwarming is dan de enige oplossing.

6. Voldoet de bestaande ontwatering/drainage van het terrein?

Een correcte afvoer van het (regen)water in de ondergrond is één van de belangrijkste vereisten voor een goed natuurgrasveld.

 • Is er al een drainage aanwezig? In welke staat bevindt deze zich? Voldoet deze qua capaciteit? Wat is de diepte?
 • Moet er een nieuwe drainage met afvoer geplaatst worden?
 • Waarop moet de drainage aangesloten worden?

7. Voldoet de bestaande toplaag qua structuur voor de aanleg van het natuurgrasveld?

Naast een goede ontwatering in de ondergrond moet ook de toplaag voldoende drainerend zijn om bij overvloedige regenval plasvorming op het veldoppervlak te vermijden. Daarnaast is de textuur en structuur van de toplaag ook bepalend voor een goede inworteling van het gras. Een studie ter plaatse door het maken van een profielput, compactatiemetingen en het laten analyseren van de toplaag (granulometrisch, chemisch, microbiologisch) vormen de basis om deze toplaag, indien nodig, correct te verbeteren:

 • Decompactatiewerken?
 • Afgraven en vervangen? Indien ja, grondonderzoek en technisch verslag nodig!
 • Verschralen met zand?

8. Zijn er bijkomende randwerken nodig?

Mogelijks bijkomende randwerken + coördinatie volgorde van uitvoering verschillende werken:

 • Straatwerk
 • Dug-outs
 • Verlichting
 • Hekwerk
 • Werfweg

Of zijn deze reeds aanwezig? In welke staat bevinden deze zich?

9. Onderhoudswerkzaamheden?

Een goed ontwerpplan voor een nieuw natuurgrasveld voorziet ook onmiddellijk de noodzakelijk dagelijkse en gespecialiseerde onderhoudswerkzaamheden. Het behouden van een goede kwaliteit van het natuurgrasveld is immers rechtevenredig met het juiste onderhoud. Drie verschillende onderhoudsschema’s zijn daarbij van belang:

 1. Onderhoudswerkzaamheden de eerste 6 weken na de aanleg (door aannemer?)
 2. Dagelijks onderhoud gedurende het eerste speelseizoen (door eigenaar?)
 3. Groot onderhoud na het eerste speelseizoen (door aannemer?)

10. Budgetopmaak aanleg + bijhorend onderhoud eerste jaar?

Op basis van de antwoorden op bovenstaande criteria kan een realistisch budget opgemaakt worden dat toelaat om de gestelde verwachtingen ten aanzien van het nieuwe natuurgrasveld in te lossen.