Beslissingscriteria voor de aanleg van kunstgrasvelden

Welk zijn de beslissingscriteria voor het aanleggen van een kunstgrasveld?

1. Voor welke sporten moet het kunstgrasveld geschikt zijn?

Het doel van het kunstgrasveld bepaalt immers de lengte van de kunstgrasvezel en het type infill. Enkele voorbeelden:

Sport Vezellengte Infill
Voetbal 4 – 6 cm zand en rubber
Rugby 6 - 7 cm zand en rubber
American Football 6 – 7 cm zand en rubber
Hockey 13 – 24 mm zand of geen infill
Tennis 9 – 24 mm zand
Korfbal 13 – 24 mm zand en/of rubber

2. Is het een kunstgrasveld voor recreatieve- of topsportdoeleinden?

De eisen voor een kunstgrasveld voor recreatieve doeleinden verschillen en de normeringen zijn ruimer dan in het geval van een kunstgrasveld voor topsportdoeleinden. In de keuze van de vezel kan bijvoorbeeld duurzaamheid wel belangrijk zijn.

3. Hoe intens zal het kunstgrasveld bespeeld worden?

De keuze van de onderliggende constructie en de vezel wordt onder andere bepaald door de intensiteit van bespeling.

 • Intense bespeling vraagt een hardere opbouw met shockpad en een meer duurzame monofilament-vezel.
 • Een kunstgrasveld dat slechts een aantal uren per jaar bespeeld wordt, kan op een dunnere constructie aangelegd worden en bijvoorbeeld met een gefibrilleerde vezel.

4. Welke opbouw voor het kunstgrasveld wordt vooropgesteld?

Volgende hoofdelementen van de opbouw dienen één voor één bepaald te worden:

 • Type infill: zand en/of rubber? andere? geen?
 • Type kunstgrastapijt met bepaalde vezellengte
 • Onderlaag shockpad
 • Onderlaag met lava of lava-rubber
 • Keuze halfverharding voor realisatie onderbouw (b.v. steenslag, drainagezand…)
 • Drainagesysteem

5. Welke drainage is momenteel reeds voorhanden op het terrein?

 • Is er al een drainage aanwezig? In welke staat bevindt deze zich? Voldoet deze qua capaciteit? Wat is de diepte?
 • Moet er een nieuwe drainage met afvoer geplaatst worden?
 • Waarop moet de drainage aangesloten worden?

6. Zijn er bijkomende randwerken nodig?

Mogelijks bijkomende randwerken + coördinatie volgorde van uitvoering verschillende werken:

 • Straatwerk
 • Dug-outs
 • Verlichting
 • Hekwerk
 • Inlooprooster
 • Werfweg

Of zijn deze reeds aanwezig? In welke staat bevinden deze zich?

7. Welke wettelijke bepalingen zijn van toepassing?

 • Is er een grondonderzoek en een technisch verslag nodig? In Vlaanderen wel.
 • Is er een bouwvergunning nodig? Volgens wetgeving wel.
 • Andere?

8. Onderhoudswerkzaamheden?

Hou er rekening mee dat er onderhoud moet plaatsvinden, zowel dagelijks als gespecialiseerd.

 • Is voor het dagelijks onderhoud personeel en materiaal ter beschikking?
 • Wenst u een onderhoudsvoorstel voor het dagelijks onderhoud?
 • Wenst u een onderhoudsvoorstel voor het gespecialiseerd onderhoud door de aannemer?

9. Welke zijn de verschillende financieringsmogelijkheden?

Heeft u nood aan financieringsvoorstellen in de vorm van een leasing? Is hiervoor een borgstelling mogelijk