Wegenbouw

Een perfect genivelleerde wegfundering garandeert u conformiteit met het lastenboek en vermijdt verspilling van kostbare materialen voor de toplaag. Met onze wendbare en stabiele D37, uitgerust met laser én taster, zorgen we voor een snelle verwerking van de aangevoerde materialen en een perfect profiel voor uw fundering. Dank zij ons uitgebreide machinepark en ervaren nivelleerteam, kunnen we flexibel inspringen op uw noden.